Wat wordt vergoed?

 

Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen tot 18 jaar  krijgen de mondzorg vanuit de basis- zorgverzekering vergoed.
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.
Als praktijk is het mogelijk overeenkomsten met zorgverzekeraars af te sluiten, dit is echter niet verplicht. Is er geen overeenkomst afgesloten dan zou dit kunnen betekenen dat sommige verzekeraars de zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis tijdens uw behandeling mee, dan kan de mondhygiënist samen met u bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.
Ik verstuur de nota’s direct door naar uw zorgverzekeraar.
De behandeling die door mij in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is.


Verzekering uitzoeken?
Neemt u ook uw zorgverzekering aan het einde van het jaar weer onder de loep? Kijkt u dan goed naar welke soort zorgverzekering past bij wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of u terecht kunt bij de mondhygiënisten in uw buurt, de hoogte van de vergoedingen en het risico op bijbetalen. De vergoeding door de zorgverzekering verschilt per soort zorgverzekering. Weet  waarin de restitutie-, natura- en budgetverzekering van elkaar verschillen om tot een goede keuze te komen.